THHT Praha, s.r.o.

THHT Praha, s.r.o.

vyrábí a dodává chladiče výkonových elektronických zařízení elektrických výzbrojí trakčních vozidel (lokomotiv, tramvají, trolejbusů a vozů metra).
Výroba se řídí výkresovou dokumentací zákazníka.

manufactures and supplies coolers used in electronic power devices in electrical traction equipment for public transport vehicles (locomotives, trams, trolleybuses and metro carriages). Production conforms to the client’s drawing documentation.

THHT Praha, s.r.o.

THHT Praha, s.r.o.

byla založena v roce 1998.
Sídlo firmy s provozovnou se nachází v Praze 9 – Běchovicích. Společnost je držitelem Certifikátu systému managementu kvality podle ISO 9001:2008 a certifikátu Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí podle DIN EN 15085-2 úrovně CL 4.

was founded in 1998. Company business address is in Prague 9 – Běchovice. The company holds the quality management system certificate according to ISO 9001:2008 and is certified for welding railway track vehicles and parts according to DIN EN 15085-2 level CL 4.

Výrobní program

Production program

společnosti zahrnuje mimo jiné vzduchové hliníkové chladiče s tepelnými trubicemi.

also includes aluminium heatsinks with heat pipes.

THHT Praha s.r.o.

THHT Praha s.r.o.

vyrábí sestavy hliníkových chladičů s izolační vložkou.

manufactures sets of aluminium heatsinks with an insulating liner.

Pro výrobu

The manufacturing process

jsou používány i různé typy skládaných profilů.

utilizes various types of assembly profiles.

THHT Praha, s.r.o.

THHT Praha, s.r.o.

vyrábí kapalinové hliníkové i měděné chladiče.

produces aluminium and copper liquid coolers.

V sortimentu

The product portfolio

jsou také niklované měděné chladiče s pájenými lamelami.

also includes copper coolers with soldered plates.

Mezi výrobní aktivity

Production activities

patří CNC obrábění hliníkových a měděných dílů s vysokou jakostí povrchu (rovinnost, drsnost), vrtání hlubokých děr (například pro systémy tepelných trubic), pájení, návrhy a výroba tepelných trubic.

include CNC machining of aluminium and copper parts with high quality finishes (flatness, roughness), deep drilling (e.g. for heating pipe systems), brazing, design and production of heating pipes, production and installation of cooling units for electrical traction equipment used in public transport vehicles.

THHT Praha, s.r.o.

THHT Praha, s.r.o.

má systém spolehlivých subdodavatelů pro některé speciální technologie, jako jsou např. povrchové úpravy (elox, kataforéza), svařování hliníku, výroba tepelných výměníků apod.

has a system of reliable subcontractors for special technologies such as surface finishes (elox, cataphoresis), aluminium welding, production of heat exchangers and the like.

Strojní park tvoří

The machinery fleet consists of

dvě vertikální CNC obráběcí centra Arrow (Cincinnati Machine), horizontální CNC obráběcí centrum MORI SEIKI, pásová CNC pila BMT, kotoučová CNC pila EMMEGI, horizontální vyvrtávačka TOS Varnsdorf, univerzální frézky, soustruhy, vrtačky apod.

two vertical Arrow CNC machining centres (Cincinnati Machines), MORI SEIKI horizontal CNC machining centre, BMT CNC band saw, circular EMMEGI CNC saw, TOS Varnsdorf horizontal boring machine, universal milling machines, lathes, drills, etc.

Zákazníci

Clients

Mezi odběratele THHT Praha s.r.o. patří Škoda Electric a.s., Cegelec a.s., Elfis s.r.o., Poll s.r.o., SEEM (Francie) a další.

of THHT Praha s.r.o. include Škoda Electric a.s., Cegelec a.s., Elfis s.r.o., Poll s.r.o., SEEM (France) and many more.

Certifikát svařování

Od roku 2014 je THHT Praha, s.r.o. držitelem certifikátu Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí podle DIN EN 15085-2 úrovně CL 4.

Welding certificate

Since 2014, THHT Praha, s.r.o. has been certified for welding railway track vehicles and parts according to DIN EN 15085-2 level CL 4.

ISO 9001:2008

Od roku 2003 je THHT Praha, s.r.o. držitelem Certifikátu systému managementu kvality podle ISO 9001:2008

ISO 9001:2008

Since 2003, THHT Praha, s.r.o. holds the quality management system certificate according to ISO 9001:2008.

Adresa

THHT Praha, s.r.o.
Podnikatelská 565
190 11 Praha 9 - Běchovice

GPS N 50°05.595' E 014°37.013'

Telefon: +420 274 023 182
Telefon / FAX: +420 274 023 181

E-mail: thht@thht.cz

www.thht.cz

IČ: 25 66 24 90
DIČ: CZ 25 66 24 90

Sociální pojištění: ČSSZ 1225182342

Registrace:
Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 59137

Datová schránka: acz68j6

Číslo bankovního účtu:
19-3940080227/0100

Address

THHT Praha, s.r.o.
Podnikatelska 565
190 11 Praha 9 - Bechovice
Czech Republic

GPS N 50°05.595' E 014°37.013'

Phone / FAX: +420 274 023 181
Phone: +420 274 023 182

E-mail: thht@thht.cz

www.thht.cz

ID : 25 66 24 90
VAT ID: CZ 25 66 24 90

Social insurance: ČSSZ 1225182342

Registration:
Commercial register, Prague Municipal Court, Section: C, File no. 59137

Bank account:

CZK: 19-3940080227/0100
IBAN: CZ72 0100 0000 1939 4008 0227


EUR: 473 653 7773/0300
IBAN: CZ61 0300 0000 0004 7365 3773


Společník, jednatel

Ing. Jaroslav Košťálek, CSc.
ekonomika
tel.: +420 602 319 901
e-mail: kostalek@thht.cz

Společník

Ing. Miroslav Suchánek, CSc.
systém jakosti, IT
tel.: +420 602 165 732
e-mail: suchanek@thht.cz

Ředitel, jednatel

Ing. Zdeněk Karas
tel.: +420 602 654 779
e-mail: karas@thht.cz

Managing Partner

Ing. Jaroslav Košťálek, CSc.
tel.: +420 602 319 901
e-mail: kostalek@thht.cz

Partner

Ing. Miroslav Suchánek, CSc.
tel.: +420 602 165 732
e-mail: suchanek@thht.cz

Director

Ing. Zdeněk Karas
tel.: +420 602 654 779
e-mail: karas@thht.cz
© 2019 THHT Praha, s.r.o.